Blog

Използване на система за докладване на нарушения и становището на КЗЛД

Какво означава “система за докладване на нарушения” съгласно чл. 25и ал. 1 т. 1 от ЗЗЛД? Становището на Комисията за защита на личните данни в отговор на въпрос за изясняване на понятието С обнародването на Read more…

By Damyan, ago
Blog

Насоки на Работна група за защита на личните данни по чл.29 на български език

Вече можете да намерите 3 от най-важните Насоки на Работната група за защита на личните данни по чл.29 и на български език На 16.08.2018 Работната група за защита на личните данни по чл.29 (Article 29 Read more…

By Damyan, ago
Blog

Безплатен ресурс: Регистър за упражняване правата на субектите на лични данни

Представям Ви лесен и удобен образец на Регистър за упражняване правата на субектите на лични данни Когато субект на лични данни реши да упражни някое от правата по чл.15-22 от ОРЗД, всеки администратор на лични Read more…

By Damyan, ago
Blog

Правата ни съгласно Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) [ИНФОГРАФИКА]

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) защитава основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни. Защитата, предоставена с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, следва Read more…

By Damyan, ago
Blog

Как да пригодя сайта си спрямо изискванията на GDPR

Практически съвети за уебсайтове и GDPR за онлайн магазини съобразно GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)   Последно обновяване: 21.03.2019 За собствениците на интернет страници въпросът с прилагането на GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679/ Общ регламент относно защитата Read more…

By Damyan, ago