Blog

Насоки на Работна група за защита на личните данни по чл.29 на български език

Вече можете да намерите 3 от най-важните Насоки на Работната група за защита на личните данни по чл.29 и на български език На 16.08.2018 Работната група за защита на личните данни по чл.29 (Article 29 Read more…

By Damyan, ago
Blog

Безплатен ресурс: Регистър за упражняване правата на субектите на лични данни

Представям Ви лесен и удобен образец на Регистър за упражняване правата на субектите на лични данни Когато субект на лични данни реши да упражни някое от правата по чл.15-22 от ОРЗД, всеки администратор на лични Read more…

By Damyan, ago
Blog

Правата ни съгласно Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) защитава основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни. Защитата, предоставена с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, следва Read more…

By Damyan, ago
Blog

Как да пригодя сайта си спрямо изискванията на GDPR

Практически съвети и добри практики за уебсайтове съобразно GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) За собствениците на уебсайтове въпросът с прилагането на GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) и новите правила при защита Read more…

By Damyan, ago