Blog

My latest publications
Blog

Използване на система за докладване на нарушения и становището на КЗЛД

Какво означава “система за докладване на нарушения” съгласно чл. 25и ал. 1 т. 1 от ЗЗЛД? Становището на Комисията за защита на личните данни в отговор на въпрос за изясняване на понятието С обнародването на Read more…

Blog

Безплатен ресурс: Регистър за упражняване правата на субектите на лични данни

Представям Ви лесен и удобен образец на Регистър за упражняване правата на субектите на лични данни Когато субект на лични данни реши да упражни някое от правата по чл.15-22 от ОРЗД, всеки администратор на лични Read more…

Blog

Правата ни съгласно Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) [ИНФОГРАФИКА]

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) защитава основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни. Защитата, предоставена с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, следва Read more…