Запис на видеоконференции и защита на личните данни

През 2020 година виртуалното общуване стана „новото нормално“ и започнахме да участваме активно в различни онлайн видеоконференции. Настоящата статия акцентира върху практически аспект от защита на личните данни при организирането и записа на видео на публични онлайн видеоконферентни събития.

Споразумение между администратор и обработващ лични данни [НАСОКИ]

В следващите редове съм извел най-съществените разяснения и указания относно споразумението между администратор и обработващ лични данни по чл. 28 пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, според мен, в превод на български език…

Мащабно обработване на лични данни при видеонаблюдение според КЗЛД

Комисия за защита на личните данни дава отговор дали “основните дейности” на администратора на данни представляват основен критерий за определяне на обработване на лични данни при видеонаблюдение за “мащабно”…