Мащабно обработване на лични данни при видеонаблюдение според КЗЛД

Комисия за защита на личните данни дава отговор дали “основните дейности” на администратора на данни представляват основен критерий за определяне на обработване на лични данни при видеонаблюдение за “мащабно”…