SHARE

Представям Ви лесен и удобен образец на Регистър за упражняване правата на субектите на лични данни

register-subject-rights-damyan.tv

Post Rating: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Когато субект на лични данни реши да упражни някое от правата по чл.15-22 от ОРЗД, всеки администратор на лични данни следва да предрприеме определени действия в упоменатите в Регламента срокове, за да изпълни своите задължения на администратор.

С оглед разнообразието на основания за подаване на Заявления за упражняване на правата по чл.15-22 от GDPR и необходимостта от организиране на процеса по съдействие на заявителя, този достъпен и удобен образец на Регистър за упражняване правата на субектите на лични данни ще помогне на всеки администратор на лични данни.

Изтегли:

В случай, че не сте запознати с правата на субектите на лични данни по чл.15-22 от GDPR, погледнете инфографиката.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

  • 10
  •  
  •  
  •  
Categories: Blog

Damyan

Damyan Todorov successfully completed LLM Law & Technology at Tilburg University after previosly obtained a “Master of Laws” degree from the University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *