SHARE

Вече можете да намерите 3 от най-важните Насоки на Работната група за защита на личните данни по чл.29 и на български език

Post Rating: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

На 16.08.2018 Работната група за защита на личните данни по чл.29 (Article 29 Working Party) пусна превод на български език на следните свои Насоки (Guidelines):

Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679 (Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679)

Линк за сваляне

Насоки относно автоматизираното вземане на индивидуални решения и профилирането за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 (Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679)

Линк за сваляне

Насоки относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679)

Линк за сваляне

Както е известно, Работната група за защита на личните данни по чл.29 издава Насоки, които подпомагат практически приложението на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и предоставят отговори на множество въпроси възникнали в процеса по защита на личните данни в рамките на ЕС след 25 май 2018 година.

  • 4
  •  
  •  
  •  
Categories: Blog

Damyan

Damyan Todorov successfully completed LLM Law & Technology at Tilburg University after previosly obtained a “Master of Laws” degree from the University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *