Споразумение между администратор и обработващ лични данни [НАСОКИ]

В следващите редове съм извел най-съществените разяснения и указания относно споразумението между администратор и обработващ лични данни по чл. 28 пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, според мен, в превод на български език…