Специално електронно издание “3 години GDPR”

По повод 3 години от приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 (“GDPR”), изготвих специално електронно издание, в което са събрани мненията и опита на редица български професионалисти по защита на личните данни от различни индустрии.

human-enhancement-technologies-thesis-damyan-todorov

To what extent can people be ordered to be enhanced with artificial limbs and muscles?

Human enhancement is currently an expanding field of science that challenges our perception of reality and human nature on a daily basis. Human enhancement technologies vary tremendously and how they benefit humans depends on the nature of each particular technology. The significant rise and rapid advancement of human enhancement technologies nowadays, especially artificial organs, poses a new breed of questions and challenges the ethics and morality of our society.

Запис на видеоконференции и защита на личните данни

През 2020 година виртуалното общуване стана „новото нормално“ и започнахме да участваме активно в различни онлайн видеоконференции. Настоящата статия акцентира върху практически аспект от защита на личните данни при организирането и записа на видео на публични онлайн видеоконферентни събития.

Споразумение между администратор и обработващ лични данни [НАСОКИ]

В следващите редове съм извел най-съществените разяснения и указания относно споразумението между администратор и обработващ лични данни по чл. 28 пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, според мен, в превод на български език…

Мащабно обработване на лични данни при видеонаблюдение според КЗЛД

Комисия за защита на личните данни дава отговор дали “основните дейности” на администратора на данни представляват основен критерий за определяне на обработване на лични данни при видеонаблюдение за “мащабно”…