Запис на видеоконференции и защита на личните данни

През 2020 година виртуалното общуване стана „новото нормално“ и започнахме да участваме активно в различни онлайн видеоконференции. Настоящата статия акцентира върху практически аспект от защита на личните данни при организирането и записа на видео на публични онлайн видеоконферентни събития.