Blog

Правата ни съгласно Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) [ИНФОГРАФИКА]

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) защитава основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни. Защитата, предоставена с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, следва Read more…

By Damyan, ago